10 lis 2018

Słowo do Parafian – November 11, 2018

0 Komentarzy

Z biurka Księdza Proboszcza…

Dzisiejsza Ewangelia jest dowodem, że dla Chrystusa najważniejsze jest to, co kryje się w sercu człowieka. Jako przykład podaje nam dziś ubogą wdowę, która na świątynię złożyła według innych niewiele a według Chrystusa najwięcej, bo ofiarowała wszystko co miała. Jest ona nie tylko wzorem pokory i hojności, ale przede wszystkim całkowitego oddania i poświęcenia się sprawie Bożej. Często o bohaterach narodowych lub o świętych mówi się, że poświęcili całe swoje życie słusznej lub świętej sprawie. Pomyślmy jakie jest nasze oddanie i poświęcenie się Bogu, Kościołowi i naszej Rodzinie. Czy jest to poświęcenie całkowite czy też wyliczone i wykalkulowane. W naszej Parafii mamy wiele przykładów ludzi, którzy poświęcają się bez reszty dla dobra naszego Kościoła i naszej Szkoły Katolickiej.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Weterana i Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Módlmy się zatem za tych, którzy walczyli o wolność swej Ojczyzny.

W miesiącu listopadzie kontynuujemy naszą modlitwę za naszych bliskich zmarłych. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

 

Ks. Ryszard Miłek

[do góry]