05 lis 2016

Słowo Do Parafian – November 6 , 2016

0 Komentarzy

 Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

 

W listopadzie, który jest miesiącem poświęconym wspominaniu naszych zmarłych, częściej niż zwykle odwiedzamy cmentarze, a także więcej w nas refleksji nad tajemnicą umierania i śmierci. Najwyższy wyraz nasza modlitwa znajduje w Eucharystii. Ofiarowując za zmarłych Mszę św., pomagamy im w oczyszczeniu duszy, a przystępując z wiarą do komunii św., umacniamy z nimi więź duchowej miłości.

W tym kontekście w pierwszym czytaniu pojawiają się słowa, które są nam bliskie, które mówią o największych wartościach, o których wprawdzie myślimy, ale których nierzadko również się boimy. Opowieść o siedmiu synach  skazanych na śmierć, to nic innego, jak przykład niezachwianej wiary w Boga. Tych odważnych ludzi w obliczu śmierci stać na słowa pełne wiary: „Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. (Mch 7,9). Odwaga i poświęcenie dla Boga i wiary to zasługa w pełni doceniona przez Boga, ale również przez autorów Księgi Machabejskiej, skoro ten przykład znalazł się na kartach Pisma Świętego.

Czasy, w których żyjemy, są inne, i inne są zadania postawione przed nami. Święty Paweł w Liście do Tesaloniczan wyraźnie mówi „bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę.” (2 Tes 3,1-2). A zatem głównym naszym zadaniem jest głoszenie Boga, Chrystusa Ukrzyżowanego, i to nie tylko wewnątrz Kościoła, ale także, a w zasadzie przede wszystkim, wśród tych, którym Chrystus nie jest znany bądź którzy o Nim zapomnieli.

Słowa Ewangelii pozornie mówiące o naszym życiu, o opiece nad rodziną, o obowiązkach wobec osamotnionych bliskich, a w gruncie rzeczy o naszej przyszłości, tej wiecznej, tej, do której dążymy. Jezus, odpowiadając saduceuszom, przekazał nam ważną treść: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.” (Łk 20,34-36).

Chcę z całego serca podziękować tym którzy składają swoje ofiary na kampanię „Uczyć Kim jest Jezus Chrystus”. To właśnie dzięki waszym ofiarom mamy już nowe oświetlenie w całym budynku szkolnym i w Sali Handzel Center. Częściowo zostały też już wymienione oświetlenia na zewnątrz. To dzięki waszej ofiarności „Heys Mechanical” wymienił bojler ogrzewczy w budynku szkoły. Został też wyremontowany system nagłaśniający w kościele. Kampania potrwa w sumie pięć lat i w miarę napływu ofiar będziemy starali się realizować pozostałe projekty. Niech Pan wszystkim błogosławi i wynagrodzi. Szczęść Boże!

 

[do góry]