04 cze 2016

Słowo Do Parafian – June 05, 2016

0 Komentarzy
Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
                          Podstawą naszej chrześcijańskiej egzystencji jest wiara. Wyznanie wiary powtarzamy podczas każdej mszy świętej. Wierzymy w Boga, bo to nasz fundament, wierzymy w kościół, bo to nasza tradycja, wierzymy w Zbawienie, bo to nasza przyszłość. Gdyby nie wiara, bylibyśmy podobni do zwierząt.
                         Radość ze Zmartwychwstania przypomina nam o naszej przyszłości, do której zdążamy, o której myślimy i marzymy. Tak nas uczy nasza wiara, religia, wreszcie Pismo Święte, w którym są teksty proroków, Apostołów, pisane pod natchnieniem Ducha Świętego, teksty opowiadające o życiu na ziemi i działaniach naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ale znajdujemy tam też teksty, które, tak jak dzisiejsze, mówią o radościach, cudach, zdarzeniach, które nam ciągle przypominają, jak żyć, by powstać, by podążać za Chrystusem.
                         Prorok Eliasz, jeden z pierwszych proroków Starego Testamentu, niejednokrotnie pokazywał swoim współczesnym jak żyć, jak postępować, by podobać się Panu Bogu. W tekście Pierwszej Księgi Królewskiej czytamy, jak Eliasz, doświadczany przez Boga różnymi dopustami, rozmawia z Majestatem Bożym, prosząc Go o łaskę życia dla syna biednej wdowy. W tym wydarzeniu odnajdujemy ważną przesłankę dla nas wszystkich: tylko gorliwa i szczera modlitwa zostanie przez Boga wysłuchana.
                      A jakież to przesłanie wynika z czytanego dzisiaj tekstu z Ewangelii św. Łukasza, który mówi o wskrzeszeniu młodzieńca z Naim? I tutaj mamy do czynienia z biedną wdową płaczącą po stracie jedynego syna. Ponownie słyszymy o żarliwej modlitwie i o Mężu Bożym, który, wskrzeszając zmarłego, nie tylko przywraca wdowie wszystko, co kochała, ale i zapewnia jej podporę na dalsze lata życia. Czytanie i Ewangelia, spójne ze sobą w treści i formie, poruszają nasze serca i wlewają w nas nadzieję, że Bóg, który wszystko może, zrobi dla nas wszystko, o co poprosimy, jeśli modlitwa nasza będzie gorąca i szczera.
                         Sądzę, że nasz kraj, nasz świat, nasze społeczeństwo, podobnie jak młodzieniec z Naim, jak młodzieniec wskrzeszony przez Boga dzięki modlitwom Eliasza, wreszcie jak święty Paweł nawrócony na wiarę, podźwignie się z marazmu codzienności i dzięki modlitwom skierowanym do Boga zostanie umocniony i zjednoczony wiarą, miłością i nadzieją.
                          Gratuluję uczniom z klasy ósmej naszej Szkoły św. Konstancji, którzy w sobotę 4-go czerwca przeżyli piękną uroczystość „graduacji”. Boże, Ty pragniesz zjednoczyć w Duchu Świętym wszystkich ludzi na całym świecie, bo tylko Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.  Daj nam, a szczególnie młodym ludziom, tę łaskę abyśmy Ciebie poznali,  całym sercem w Ciebie wierzyli i Tobie do końca zaufali.  Szczęść Boże!
[do góry]