24 lis 2018

Słowo do Parafian – November 25, 2018

0 Komentarzy

Z Biurka Ks. Proboszcza

 

         Czy Ty jesteś Królem?”

 

To pytanie Piłata było na wagę życia i śmierci. Historia zna wiele takich pytań i usprawiedliwia tych, którzy nie powiedzieli prawdy, aby ocalić życie swoje lub innych. Dla Chrystusa taka opcja nie istnieje. Odpowiada więc odważnie: „Tak, ja jestem Królem” i zaraz uzasadnia swą odpowiedz: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”.

            W dzisiejszych sądach i procesach wyznanie prawdy przemawia na korzyść oskarżonego. W czasie procesu Jezusa prawda równała się z wyrokiem śmierci i taka była cena za zbudowanie dla nas Królestwa Prawdy i Pokoju.

            Złóżmy dziś Chrystusowi Królowi hołd czci i dziękczynienia oraz przyrzeczenie całkowitej i dozgonnej wierności w budowaniu Jego Królestwa na ziemi.

Z Okazji Święta Chrystusa Króla w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej pragnę złożyć najlepsze życzenia i zapewnienie o pamięci w modlitwie wszystkim kapłanom oraz Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, a szczególnie  pragnę podziękować siostrom pracującym w duszpasterstwie w naszej parafii.

            W przyszłą niedzielę rozpocznie się Adwent, czas oczekiwania na przyjście tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Pomyślmy, jak przeżyć ten okres aby on jeszcze bardziej zbliżył nas do Boga i do siebie nawzajem.

                                                                                      Ks. Ryszard Miłek

[do góry]