03 wrz 2016

Słowo Do Parafian – September 4, 2016

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

 

Mamy swoje problemy, z którymi borykając się, dzielimy się ze swoimi bliskimi, lub sami próbujemy je jakoś rozwiązać. To nasze krzyże, które nosimy, czasami krótko, czasami przez całe życie. Ale też musimy sami sobie uświadomić, że owe krzyże to nasza łączność z Chrystusem. Dzieląc się swoimi problemami – krzyżami, mamy możliwość łączności z Panem, by z jednej strony prosić o rozwiązanie, zaś z drugiej strony ulżyć Chrystusowi w ciągłym noszeniu przez Niego naszych krzyży.

Nie była pozbawiona cierpień i krzyży św. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997), którą dzisiaj Papież Franciszek wynosi na ołtarze. Ona była w pełni otwarta na miłość i obecność Chrystusa w jej życiu. Chrystusa, którego spotykała w ludziach biednych często umierających na ulicy. Podejmując z ulicy nędzarzy służyła samemu Jezusowi Chrystusowi i jakby podejmowała samego Pana przygniecionego belką krzyża i cierpienia. Niech św. Matka Teresa pomoże nam zrozumieć sens naszych krzyży i cierpień, które nas spotykają.

Właśnie w dzisiejszej Ewangelii, Jezus Chrystus wskazuje nam drogę, która prowadzi do  pokoju oraz zbawienia.  On sam mówi nam, że jest to droga krzyża. Jego słowa są tu jasne; „kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem” (Łk14,27). „Dźwigać krzyż idąc za Jezusem” oznacza być gotowym do wszelkich poświęceń z miłości do Niego. Oznacza także nie przekładanie niczego ponad Niego, nawet osób najdroższych, nawet własnego życia. To zrozumiale, że przylgnięcie do Chrystusa to trudny wybór. Jednakże warto bo wprawdzie droga Chrystusowa nie jest łatwa, ale w konsekwencji opłacalna.

Naśladowanie Chrystusa to sprawa bardzo doniosła i zobowiązująca, nie można, więc podejmować jej lekkomyślnie.  Trzeba otworzyć się na łaskę Bożą, jakiej obficie Bóg udziela temu, kto chce być wierny Chrystusowi „Przypatrzmy się powołaniu naszemu” – czy potrafimy iść za Chrystusem obciążeni naszymi doczesnymi ciężarami, naszą grzesznością, naszą codziennością? Pan Jezus mówi, że trzeba nam podjąć ten trud, bo droga do królestwa Bożego, to droga wewnętrzna, a krzyż niesiony za Nim niszczy wszelką przeszkodę i otwiera drogę szeroką.

Serdecznie witam wszystkie dzieci, które po przerwie wakacyjnej wracają do Szkoły św. Konstancji, naszej Polskiej Szkoły św. Maksymiliana M. Kolbe i programu religijnego REP. Witam nowe rodziny które dołączyły do naszej rodziny szkolnej i parafialnej. Serdecznie witam wszystkich nauczycieli, katechetów  i wychowawców. Mam nadzieję, że wszyscy wracacie w pełni wypoczęci, pełni zapału i energii do dalszej pracy.

Zachęcam wszystkich do udziału w wielkim festynie „Taste of Polonia” zorganizowanym z okazji święta pracy „Labor Day“ przez Centrum Kopernikowskie przy ulicy Lawrence. Nie zapomnijcie przyjdźcie do kościoła w poniedziałek, 5-go września, na dwujęzyczną Mszę św. o godz. 9: 00 rano. Będziemy dziękować Panu Bogu za pracę, prosić o lepszą pracę i błogosławieństwo w pracy. Szczęść Boże!

 

[do góry]